Veikla

LPK Prezidiumo posėdis, 2020-03-17

 

2020-03-17 vyko  Lietuvos pramonininkų konfederacijos Prezidiumo posėdis (elektroniniu formatu).
Posėdį vedė vykdomasis direktorius Ričardas Sartatavičius.

Svarstyti kandidatai į konfederacijos Prezidentus.

Gati siūlymai iš konfederacijos narių. Visuose siūlymuose minimas tik vienas kandidatas – LPK viceprezidentas BOD GROUP Valdybos pirmininkas  Vidmantas Janulevičius.
LPK Prezidiumas vieningai patvirtino Vidmantą Janulevičių vieninteliu kandidatu į Lietuvos pramoninikų konfederacijos Prezidentus.

Priemonės dėl korona viruso.

Vyriausybė paruošusi priemonių planą dėl verslo palaikymo karantino metu.
Pasiūlymus dėl priemonių galima teikti konfederacijai el. paštu ricardas.sartatavicius@lpk.lt.

 

2020 03 09

Konferencijos data perkelta į 05.13.

2020 02 27

Vyko SIA prezidiumo posėdis, kurio metu buvo įteiktas Garbės prezidento pažymėjimas ilgamečiam asociacijos prezidiumo nariui ir prezidentui Vytautui Čaplikui. Garbės prezidentas laikomas asociacijos nariu ir gali dalyvauti prezidiumo posėdžiuose ir asociacijos veikloje. Vytautas Čaplikas pažadėjo toliau likti aktyviu asociacijos nariu ir prisidėti prie konferencijos ir kitų renginių organizavimo.

Posėdžio metu asociacijos prezidentas Gintautas Skripkiūnas pateikė 2019 metų veiklos pagrindinius rezultatus. Asociacijos buhalterė Alia Gžibovskaja pristatė asociacijos finansinę ataskaitą už 2019 metus.

Nutarta organizuoti asociacijos narių susirinkimą, kuriame bus pateikta asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita balandžio 22 d. 14 val. VGTU Senato posėdžių salėje.

2019 06 11

Naujai išrinkto asociacijos prezidiumo nariai aptarė š.m. antrojo pusmečio veiklos programą.

Asociacijos vadovu tapo Prezidiumo pirmininkas Gintautas Skripkiūnas.

2019 03 05

SIA  kartu su VGTU Statybos fakultetu surengė konferenciją
„Betonas ir gelžbetonis 2019. Transporto statinių betonas“

Dalyvių skaičius 153.
Dalyvių iš Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Belgijos ir Ukrainos – 17.

Konferencijos temos:

Darnioji kelių politika. Cementbetonio panaudojimas kelių statyboje.
Voluojamasis betonas ir jo taikymo Lietuvoje patirtis.
Betoninių kelių ir šaligatvių projektavimas ir įrengimas
Jūros aplinkos veikiamas betonas uosto statiniams.
Betono ir asfalto dangų specialios technologijos. Pranašumai ir skirtumai.
Naujos betoninių kelių tiesimo technologijos.
Betoninės dangos – tvarus ir ekonomiškas sprendimas keliams.
Sintetiniu pluoštu armuotas gelžbetonis – principai, privalumai ir taikymas.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2018 11 29

Įvyko asociacijos prezidiumo posėdis, kuriame nutarta  rengti konferenciją  „Betonas ir gelžbetonis 2019. Transporto statinių betonas".

Betonas ne tik dideliu stiprumu pasižyminti konstrukcinė medžiaga, bet ir turinti didelį atsparumą aplinkos poveikiui bei pasižyminti dideliu ilgaamžiškumu. Todėl betonas plačiai naudojamas kelių statiniams, o paskutiniu metu ir kelių dangoms, hidrotechniniams ir oro uostų bei geležinkelių infrastruktūros statiniams. Šiose srityse betonas tampa vis populiaresnis ir dėl įvairios paviršiaus tekstūros, neribojamų formos galimybių ir masyvumo, kurį sąlygoja pakankamai žema šios medžiagos kaina. Betono technologams ir gamintojams kartu su architektais ir projektuotojais atsiveria puikios galimybės naudojant šiuolaikines technologines gudrybes parodyti šios medžiagos pranašumus stambiuose infrastruktūros projektuose. 2019 metų konferencijoje „Betonas ir gelžbetonis 2019. Transporto statinių betonas“ bus nagrinėjami betono panaudojimo kelių ir tiltų, geležinkelių, oro uostų bei jūrų uostų statyboje klausimai. Bus skaitomi moksliniai pranešimai betono, skirto šių konstrukcijų statybai, technologijų tematika, nagrinėjami tokio betono gamybos ir konstrukcijų betonavimo bei priežiūros klausimais. Pasidalinti patirtimi į konferenciją kviečiami svečiai iš kaimyninių užsienio valstybių. Konferencija  vyks vasario 28 d.

Conference “Concrete and reinforced concrete 2019. Concrete for transport structures ” will address the use of concrete in the construction of roads and bridges, railways, airports and seaports. Scientific Reports on the technology of concrete for the construction of these structures will be read, the production of such concrete and the concreting and maintenance of structures will be discussed. Guests from neighboring foreign countries are invited to the conference to share their experiences.

The conference will take place on 28 February.

2018 07 17

Asociacija subūrė darbo grupę betono paviršių apibūdinimo ir vertinimo norminimo klausimu.

Grupė parengė standarto „Betoninių gaminių paviršių apibūdinimas ir vertinimas“ projektą.

2018 03 08

Konferencija „Betonas ir gelžbetonis 2018. Betono gaminių tvarumas“

Bendras dalyvių skaičius: 121

Bendras pranešimų skaičius: 9, tame skaičiuje 5 iš Latvijos, Lenkijos, Norvegijos ir Šveicarijos.

Pagrindinės temos

Lietuvos pramonės perspektyvos. 

Betono ir gelžbetonio tvarumas Baltijos regiono sąlygomis.

Betono atsparumo šalčiui vertinimo praktika Europos sąjungos šalyse .

Savaime atsinaujinantis betonas ir jo naudojimo perspektyvos.

Architektūtinis betonas. Modernus hidrofobinis impregnavimas padidinantis atsparumą šalčiui ir chloride poveikiui.  

Betono tvarumo vertinimui naudojami atsparumo šalčiui bandymo metodai. 

Nesideformuojantis betonas, gaminamas naudojant traukumą mažinančias ir besiplečiančias įmaišas ir jo panaudojimas nepleišėjančiose konstrukcijose. 

Naujas ir patikimas oro porų betone sudarymo būdas.

Korozijos reiškiniai įtemptai armuotose gelžbetoninėse konstrukcijose. 

Glausta informacija apie nagrinėtas problemas.

Nagrinėjant Lietuvos pramonės perspektyvas buvo apžvelgta  Lietuvos BVP augimas ir struktūra bei gamybos apimčių pokytis 2017 m. palyginus su 2008 m.  Pastebėta, kad nuo 2015 m. žymiai daugiau statybos darbų atliekama užsienyje. Buvo apžvelgtos pramonės įmonių pajėgumų didinimas bei produktyvumas. Atkreiptas dėmesys, kad pramonės su mažiau darbuotojų pagamina daugiau produkcijos nei prieš krizę. 2013-2017 m suplanuotos didžiausias darbo vietų skaičius IT, taip pat nemažas skaičius finansuose ir verslo paslaugose. Daugiausia tiesioginių investicijų pasiekia finansinę ir draudimo veiklas. Taip pat buvo apžvelgtos pramonės ir statybos perspektyvos akcentuojant 3D robotus spausdinančius konstrukcijas mažiems namams.

Nagrinėjant betono ir gelžbetonio tvarumą Baltijos regiono sąlygomis pirmiausia buvo nagrinėtos klimato sąlygos, darančios poveikį statinių ir gaminių tvarumui. Atkreiptas dėmesys į betono tvarumo reglamentavimo klausimus  ir dabartiniu metu betono medžiagų ir sudėčių apribojimus pagal EN 206 ir LST 1974 F priedą bei pateiktas eksploatacinių savybių vertinimas. Plačiai aptarti dabartiniu metu naudojami šalčio atsparumo bandymo metodai. Apžvelgtos Baltijos regione statinių ir gaminių pažeidimo priežastys dėl šarminės korozijos bei Baltijos jūros aplinkos poveikio. Atkreiptas dėmesys, kad yra poreikis diegti naujus ir pažangius betono tvarumo metodus bei aktyviai dalyvauti standartizacijos komiteto CEN ir RILEM technikos komitetų darbe.

RILEM atstovas apžvelgė betono atsparumo šalčiui vertinimo tobulinimą  Europos Sąjungos šalyse.  Pirmiausia buvo apžvelgta trijų bandymų metodų specifika.  Atkreiptas dėmesys į rezultatų išsibarstymą bei ledo fomavimosi ypatumus ir apžvelgti suirimo kriterijai. Taip pat akcentuota, kad karbonizacijos poveikis yra nevienodas  skirtingos sudėties rišikliams  Buvo akcentuota, kad trūksta tinkamos koreliacijos tarp bandymų, kai yra naudojami skirtingi rišikliai, ir  yra poreikis sukurti realiai situacijai artimesnį apdorojimu vandeniu būdą. Aptarta, kad eksploatacinių savybių bandymas turi tikti produktų, nepatenkančių į privalomąsias specifikacijas, vertinimui.

Buvo apžvelgta savaime atsinaujinantis betonas ir jo naudojimo perspektyvos. Pirmiausia buvo aptarta apie bakterijų ir kristalinių priedų naudojimą betono plyšių savaiminiam užsitaisymui.  Didesnis dėmesys buvo skiriamas kristaliniams priedams ir akcentuota, kad atsiradus plyšiams vanduo bėgs per juos, kol juose užaugs kristalai ir plyšiai užsitaisys. Minėtas procesas užtruks iki 30 dienų ir tokiu atveju betonas išliks nelaidus vandeniui.

Pranešėjas aptarė, kodėl konstrukcijos yra pažeidžiamos vasaros ir žiemos periodu, ypač didelis dėmesys buvo skiriamas  konstrukcijoms jūrinėje aplinkoje. Buvo aptartos kokių  betono sudėčių konstrukcijos yra labiau pažeidžiamos, t.y nagrinėti V/C santykis, cemento tipas, įmaišos, drėgmė, temperatūra ir CO2 koncentracija. Aptartas chloridų poveikis ir elektrocheminė korozijos priežastys. Buvo išnagrinėti apsaugos būdai. Ypač  didelis dėmesys buvo skiriamas hidrofobiniam impregnavimui.

  Aptarta, kad betono tvarumo vertinimui gali būti naudojami atsparumo šalčiui tiesioginiai ir netiesioginiai metodai ir pateikta šių  metodų palygimas naudojant tas pačias medžiagas. Akcentuota, kad  panaudojus AVA metodą atsparūs šalčiui buvo tik kai kurie, o slėgio metodu  - visi. AVA metodas padeda numatyti būsimo betono atsparumą šalčiu ir optimizuoti porodario priedą.

Pranešėjo akcentuota, kad pradžioje  nuo 2000 metų buvo naudojamos tik besiplečiančio įmaišos, bet tobulėjant technologijoms  prieš 15 metų pradėta naudoti derinius besiplečiančias ir traukumą mažinančias įmaišas.  Panaudojus tokį derinį  galima sumažinti iki 70% viso susitraukimo. Akcentuota, kad dabartiniu metu naudojama 0,7-1,5% traukumą mažinančių ir 4-6% besiplečiančių įmaišų. Pastaraisiais metais plačiai naudojama Skandinavijoje, bet yra panaudota ir Lietuvoje.

Buvo aptarta, kad naujas efektyvus ir patikimas oro porų susidarymas betone yra cheminis ir oro poros susidaro cheminės reakcijos metus. Tokiu atveju oro įtraukimui nėra svarbus maišymo laikas ir mažai įtakoja užpildai, maišymas ar kiti priedai bei tinkamas visų tipų sudėtiniams cementams. Oro kiekio pokytis po 3 val. naudojant priedą yra toks pat kaip ir tradicinio orą įtraukiančio priedo.  Buvo akcentuota, kad ir priedo panaudojimas parodė teigiamus atsparumo šalčiui rezultatus.

Nagrinėjant gelžbetoninių konstrukcijų korozijos reiškinius didesnis dėmesys buvo skiriamas šarminės ir sulfatinės korozijos atsiradimo priežastims ir mechanizmams. Buvo pateikti statybinių konstrukcijų pažeidimo pavyzdžiai ir paaiškinti jų pažeidimai.

2017 02 02

SIA kartu su VGTU Statybos fakultetu surengė konferenciją „Betonas ir gelžbetonis. Dabartis ir ateites perspektyvos“.

Temos

 1. Dabartinė Lietuvos pramonės situacija ir ateities perspektyvos.
 2. Betono ir gelžbetonio rinkos apžvalga.
 3. Norminės dokumentacijos betono technologijos srityje kūrimas ir įteisinimas.
 4. Surenkamas gelžbetonis panaudojimas ir perspektyvos.
 5. Smėlio ir žvyro gavyba, ištekliai.
 6. Betono gaminių paviršiaus kokybės vertinimas.
 7. Vandentiekio ir nuotakyno tinklų betoninių gaminių techniniai-ekonominiai privalumai.
 8. Darbo projekto sudėtis. Reikalavimai gelžbetonio konstrukcijų brėžiniams.
 9. Armatūrinis plienas.  Situacija rinkoje ir tendencijos.
 10. Betono ir gelžbetonio naudojimas Estijos statybose.
 11. Latvijos betono gamintojų asociacijos veikla.

2016 02 16

Asociacijos prezidiumo posėdyje aptartas Cemento ir betono pramonės daugialypis poveikis ekonomikai, mažinant CO2 kiekį.

2018 08 08

lt_LTLietuvių kalba
en_USEnglish lt_LTLietuvių kalba